top of page

Sistem dönüşümü için birleştik.

 

Collective, üretim uygulamalarında devrim yaratmak için işbirliğine dayalı inovasyonu teşvik eden, sürdürülebilirliği destekleyen ve eşitlikçi ve etik tasarım çözümleri uygulayan bir sosyal girişimdir. 

ISIMG-976447.JPG
ISIMG-976835.JPG

Hikaye

Mana, Joon ve Bez sosyal girişimleri olarak, adil üretim için en iyi uygulama modelini oluşturmak üzere 2023'te bir araya geldik. 
 
2016'da kurulan Joon, 2018'de kurulan Mana ve 2020'de kurulan Bez'in süregelen yolculukları bu kolektif maceramıza özgün perspektifler ve deneyimler kazandırıyor.

Birlikte, sürdürülebilirlik, adalet ve toplumu güçlendirme odaklı ortak değerlerimizden hareketle üretimi yeniden şekillendirmeye kararlıyız. Amacımız, ekolojik ve döngüsel bir üretimin iyi tasarımla buluştuğu bir etki modeli yaratarak endüstri normlarını yeniden tanımlamak. İşbirliği ve inovasyon yoluyla, değişime ilham vermeyi, sürdürülebilir ve adil bir dünyayı savunmayı hedefliyoruz.

Değerler

Toplanmak. Kolektif içgörüye öncelik veriyoruz; başkalarının bakış açılarını dikkate alarak ve önce yapanlarla bir araya geliyoruz.

Öğrenmek. Sürekli bilgi arayışını benimsiyoruz; her zaman henüz keşfetmediklerinizi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.

İşbirliği yapmak. Kolektif çabaların gücünü kabul ediyoruz; kayda değer başarılar nadiren tek başına elde edilir.

Yaratıcılık. Kayıtsızlığa karşı direniyoruz; ürettiklerimizi sürekli olarak iyileştirme ve yenilik için çabalıyoruz.

Korumak. Toplumların refahını, çevreyi ve etik uygulamaları koruyoruz. 

Takım

Etki yaratmak burada muhteşem kadınlardan oluşan güçlü ekip bir araya geldiğinde gerçekleşiyor;

Damla Özenç

Pazarlama ve Pazarlama Satış Lideri

Duygu Vatan

Tasarım ve Tedarik Zinciri Lideri

Aycan Gönen 

Üretim ve Topluluk Lideri

Ahsen Keyf

Tasarım

 

Nisa Özer

Ekolojik Etki

Öykü Demir

Koordinasyon

Berna Özden

Sosyal etki

bottom of page